Το έργο

Οι νέοι στην ΕΕ αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού, με τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το έργο να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις αυτής της λίστας. Διαφορετικές μελέτες που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν επισημάνει ότι οι δεξιότητες και τα προσόντα των εθελοντών δεν αντιστοιχούν πάντα με τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών ή των εθελοντικών οργανώσεων. Όπως υποστηρίζουν οι εθελοντές, οι υποστηρικτές και οι επαγγελματίες του εθελοντισμού, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους νέους ως φορείς αλλαγής, παρέχοντάς τους εθελοντικές ευκαιρίες για συμμετοχή στα κοινά και δια βίου μάθηση μέσω της τυπικής αλλά και της μη τυπικής εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, οι επαγγελματίες που εργάζονται με τους νέους και ιδιαίτερα με τους νέους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες και τα εργαλεία που απαιτούνται για την αποτελεσματική προώθησή τους προς τον εθελοντισμό με βιώσιμο τρόπο που θα ενισχύσει τη συμμετοχή τους, την εμπλοκή τους στα κοινά και την ενεργό πολιτειότητα.

Το έργο VOLUME στοχεύει στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων (18-29 ετών) σε κοινοτικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας τον εθελοντισμό ως μέσο. Αυτό θα επιδιωχθεί μέσω μιας προσέγγισης που θα καθοδηγείται από τους χρήστες και με την ανάπτυξη ενός προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων και αντίστοιχων εργαλείων προσαρμοσμένων στις ειδικές ανάγκες αυτής της ομάδας στόχου. Θα αναπτυχθεί υψηλής ποιότητας προεπιλεγμένο περιεχόμενο άτυπης μάθησης, το οποίο θα εξοπλίσει τους νέους και τους επαγγελματίες που εργάζονται μαζί τους με βασικές προσωπικές, επαγγελματικές και τεχνικές ικανότητες και οριζόντιες κοινές αξίες. Ως εκ τούτου, η κύρια ομάδα-στόχος του έργου θεωρεί τους νέους ενήλικες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού, ενώ μια δευτερεύουσα ομάδα-στόχος περιλαμβάνει επαγγελματίες που εργάζονται με εθελοντές, φορείς χάραξης πολιτικής και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Οι εταίροι

  • Η Pistes-Solidaires είναι μια οργάνωση που αναπτύσσει τα έργα και τις δράσεις της σύμφωνα με τους 4 πυλώνες της εκπαίδευσης της UNESCO: μάθε να γνωρίζεις, μάθε να είσαι, μάθε να κάνεις, μάθε να ζεις μαζί και με τους άλλους. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε δυνατό κάθε νέος να επωφεληθεί από τη μοναδική εμπειρία της διεθνούς εκπαιδευτικής κινητικότητας. Η εκπαίδευση συμβαδίζει με το άνοιγμα στον κόσμο και την κατανόηση των τοπικών/παγκόσμιων αλληλεξαρτήσεων. Η Pistes-Solidaires βασίζει το έργο της σε μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης, ιδίως σε εκείνες που βασίζονται στη βιωματική μάθηση, κυρίως χάρη σε ευρωπαϊκά και διεθνή σχέδια κινητικότητας. Δημιουργούμε εκπαιδευτικές καταστάσεις για να αναπτύξουμε κοινωνικές δεξιότητες, να διευκολύνουμε τη συμβίωση και να μάθουμε να είμαστε. Η έρευνα και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του τομέα εργασίας.
  • Το Hub for Innovation Policy (HIP) είναι μια start-up εταιρεία που επικεντρώνεται στην αποστολή της αξιοποίησης της καινοτομίας και της τεχνολογίας για την προώθηση και την ενδυνάμωση των υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των κοινωνικών φορέων. Τα κύρια μέσα που χρησιμοποιούμε για τον σκοπό αυτό περιλαμβάνουν εργαλεία ΤΠΕ, προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η ομάδα μας περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες που προέρχονται από διεπιστημονικό υπόβαθρο, αλλά με στέρεο υπόβαθρο και εμπειρία στη συνεργασία με τους φορείς της αγοράς και τον Τρίτο Τομέα σε διεθνές επίπεδο. Η συσσωρευμένη εμπειρία μας και το ιστορικό μας περιλαμβάνει επιτυχημένη συνεργασία με εταιρείες διαφόρων βιομηχανιών και οικονομικών τομέων, ιδρύματα και τοπικές αρχές σε διάφορες χώρες της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΜΚΟ & Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η προσέγγισή μας είναι πελατοκεντρική και βασίζεται στη στενή και τακτική συνεργασία και αλληλεπίδραση με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, για την επίτευξη πραγματικά εξατομικευμένων λύσεων που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και προκλήσεις τους.
  • Με πάνω από 20 χρόνια συνδυασμένης εμπειρίας στην έρευνα και την εκπαίδευση, το RESET αναπτύσσει εποικοδομητικές και εκπαιδευτικές λύσεις για τις πιο απαιτητικές κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας. Το RESET επενδύει στη δημιουργία, εξέλιξη και επανάσταση εννοιών, συστημάτων και πρακτικών με κοινωνικό προσανατολισμό, οι οποίες δίνουν προτεραιότητα στην ανθρωπότητα. Ο οργανισμός μας επιταχύνει και ενισχύει τη θετική τοπική, εθνική, περιφερειακή και παγκόσμια αλλαγή μέσω της δύναμης της έρευνας και της εκπαίδευσης. Στοχεύουμε στην κοινωνική ανάπτυξη προωθώντας την ειρήνη και τη δικαιοσύνη, την ποικιλομορφία και την ανεκτικότητα, την ενσωμάτωση καθώς και την επανένταξη. Σκοπός του RESET είναι η προώθηση ενός δίκαιου και ειρηνικού κόσμου μέσω της εκπαίδευσης, του επανορθωτικού διαλόγου, της ανάπτυξης δεξιοτήτων μεταξύ επαγγελματιών και ευάλωτων ομάδων και της εποικοδομητικής δράσης. Το RESET εργάζεται σε στενή συνεργασία με κυβερνήσεις, τοπικούς δήμους, ΜΚΟ, εμπορικές επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της αγοράς, τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές προκλήσεις. Η πεποίθηση του RESET, είναι ότι οι τρεις πυλώνες του έργου μας, η Έρευνα & Εκπαίδευση, τα Εργαστήρια Επανορθωτικού Διαλόγου και η Εκπαίδευση μπορούν να οδηγήσουν σε δημιουργικές λύσεις που επηρεάζουν σημαντικές αλλαγές στον κοινωνικό ιστό κάθε κοινωνίας. Η ομάδα του RESET αποτελείται από έμπειρους, πλήρως εξοπλισμένους ερευνητές, εκπαιδευτές, παιδαγωγούς, διαχειριστές έργων, προγραμματιστές ιστοσελίδων και γραφίστες. Οι τομείς εξειδίκευσης αφορούν τους τομείς της νεολαίας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της κατάρτισης, της ένταξης των μεταναστών, των πρωτοβουλιών υπό την ηγεσία της κοινότητας, της εκπαίδευσης/ε-μάθησης, της κοινωνικής καινοτομίας, της διαχείρισης έργων, του διαλόγου, της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης, της εκπαίδευσης στα ναρκωτικά, της κοινωνικής και δημιουργικής ενδυνάμωσης και της επίλυσης συγκρούσεων.
  • Το Buyuk Ortadogu Saglik Ve Egitim Vakfi (BOSEV, Ερευνητικό Ίδρυμα) από την Άγκυρα/Τουρκία ιδρύθηκε ως δομή-ομπρέλα το 2009 από μια ομάδα επαγγελματιών που εργάζονται στον ιατρικό τομέα, επιπλέον από άλλους τομείς όπως η εκπαίδευση, ο αθλητισμός, ο επιχειρηματικός κόσμος και οι ΤΠΕ. Όσον αφορά αυτόν τον στόχο, η BOSEV φιλοξενεί ιατρικές εκδόσεις με ιατρικά περιοδικά- διαθέτει 50 επαγγελματίες του διοικητικού συμβουλίου και 100 μέλη που παρέχουν συνεχή, ποικίλη εθελοντική υποστήριξη- και μεταφέρει την εμπειρία και την ικανότητα περισσότερων από 1000 υπαλλήλων που εργάζονται στα νοσοκομεία, τα ιατρικά κέντρα, τις κλινικές και σε μια εταιρεία μέσων ενημέρωσης της BOSEV.
  • Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Εθελοντών της Βιέννης είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη πολιτικός οργανισμός, ο οποίος στοχεύει στην ενδυνάμωση της νεολαίας, στην προώθηση της ειρήνης και της ανεκτικότητας μεταξύ των ανθρώπων, μέσω της παροχής βοήθειας στην απόκτηση γνώσεων και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους. Ο κύριος στόχος μας είναι να παρέχουμε εκπαιδευτικές ευκαιρίες στην κοινότητα για μειονεκτούντα άτομα- να εκπαιδεύουμε ηγέτες μειονεκτούντων ατόμων που δεσμεύονται για την ειρήνη, τη δημοκρατία και την ένταξη- να συμβάλλουμε σε μη βίαιες διαδικασίες μετασχηματισμού συγκρούσεων στην Ευρώπη παρέχοντας ικανότητες, ανάπτυξη δεξιοτήτων. Το όραμά μας είναι να παρέχουμε μη τυπικές εκπαιδευτικές και εθελοντικές ευκαιρίες σε μειονεκτούντα άτομα, ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να μορφωθούν, να μάθουν, να καθοδηγηθούν σε μια πορεία σταδιοδρομίας και κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής.
  • Η Symplexis είναι ένας ελληνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προσπαθεί να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για όλους μέσω δράσεων και μέτρων που αναπτύσσουν δεξιότητες, ενδυναμώνουν και προωθούν την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή, εστιάζοντας στις πιο ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού και ιδιαίτερα σε εκείνες που έχουν λιγότερες ευκαιρίες. Αποστολή της Symplexis είναι η ανύψωση της κοινωνικής συνοχής μέσω ολοκληρωμένων δράσεων και δραστηριοτήτων που βασίζονται σε έργα και στοχεύουν στην προώθηση της ένταξης μειονεκτουσών ομάδων που κινδυνεύουν από περιθωριοποίηση και αποκλεισμό, ενώ παράλληλα προωθεί και προστατεύει τα δικαιώματα διαφόρων τύπων ομάδων πληθυσμού που αντιμετωπίζουν διακρίσεις εστιάζοντας στην ενδυνάμωση και υποστήριξη των θυμάτων, την ευαισθητοποίηση και την ανταλλαγή πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα.
  • Το EPPSi είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω ευρωπαϊκών στρατηγικών συμπράξεων. Εδρεύουμε στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, αλλά εργαζόμαστε σε όλη την Ευρώπη με συνδέσμους στην Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία και τη Γαλλία. Το EPPSi ειδικεύεται στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων, νέων και επαγγελματικής κατάρτισης, φέρνοντας σε επαφή οργανισμούς, επαγγελματίες και εκπαιδευόμενους για να συνεργαστούν, να μοιραστούν τις βέλτιστες πρακτικές, να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν προκειμένου να βελτιώσουν τη διδασκαλία και τη μαθησιακή εμπειρία των ατόμων μέσω του διευρωπαϊκού μας δικτύου πανεπιστημίων, επαγγελματικών κολλεγίων, σχολείων δεύτερης ευκαιρίας και παρόχων κατάρτισης. Το EPPSI ειδικεύεται στην ανάπτυξη της ιδιότητας του πολίτη, της απασχολησιμότητας, των γλωσσικών δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων ζωής και των κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της τυπικής και άτυπης μάθησης.

Στόχοι του έργου

Δημιουργία ενός περιβάλλοντος που επιταχύνει την πρόσβαση σε άτυπη κατάρτιση υψηλής ποιότητας για τους εθελοντές νέους, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Δημιουργία
Δημιουργία ενός περιβάλλοντος που επιταχύνει την πρόσβαση σε άτυπη κατάρτιση υψηλής ποιότητας για τους εθελοντές νέους, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Έκθεση νέων εθελοντών, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών που εργάζονται με εθελοντές σε υψηλής ποιότητας προεπιλεγμένο περιεχόμενο άτυπης μάθησης για προσωπική ανάπτυξη.
Έκθεση
Έκθεση νέων εθελοντών, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών που εργάζονται με εθελοντές σε υψηλής ποιότητας προεπιλεγμένο περιεχόμενο άτυπης μάθησης για προσωπική ανάπτυξη.